Bestuur

Wie is wie binnen het Goodflooring-HMC bestuur ?

 • Hans Dickens (voorzitter, lid dagelijks bestuur)
 • Sandra van Strien (secretaris, lid dagelijks bestuur)
 • Jeroen Meijvis (penningmeester, lid dagelijks bestuur)
 • Willem van Oversteeg (vice-voorzitter)
 • Albert Naglé (bestuurslid)
 • Theo Hendriks (bestuurslid)

Hoe komt het Goodflooring-HMC bestuur tot stand?

Een vereniging is vrij om het aantal bestuursleden te bepalen. Uit de wet blijkt dat er in beginsel drie bestuursleden zijn: voorzitter, secretaris en penningmeester (2:37.7 BW).

Het algemeen bestuur kan verder bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen van de organisatie. Dat kan dus een aardige omvang aannemen, wat vaak leidt tot een dagelijks bestuur, welke om de machtsverhoudingen intact te laten uit personen bestaat die geen directe band hebben met de in het bestuur vertegenwoordigde geledingen. De wet biedt de mogelijkheid om af te wijken in de statuten, bijvoorbeeld door de functie van secretaris te combineren met die van voorzitter.

De leden van het dagelijks bestuur worden in functie gekozen door de Algemene Leden Vergadering voor een bepaalde periode.

Wat zijn de taken van ons bestuur?

Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Onder ´besturen´ kan worden verstaan al hetgeen noodzakelijk is om de vereniging, gelet op haar doelstelling en maatschappelijke activiteiten, intern en extern goed te laten functioneren. Onder eigen verantwoordelijkheid handelt zij in het belang van de vereniging. Er zijn natuurlijk verschillende wettelijke en statutaire verplichtingen, maar daarnaast draagt het bestuur een (door de ALV mede) bepaald beleid uit.

Wat is de taakverdeling en wat zijn de verantwoordelijkheden binnen het bestuur?

 • Hans Dickens: Algemene zaken en representatie, Beleidszaken, Public Relations en Werving
 • Sandra van Strien: Verslaglegging en archiefbeheer, Administratie / ledenadministratie, Beleidszaken
 • Jeroen Meijvis: Financiële administratie, Activiteiten, Beleidszaken
 • Willem Oversteeg: Beheer kantine en accommodatie, Sponsoring
 • Albert Naglé: Technische zaken
 • Theo Hendriks: Jeugdzaken

Het bestuur wordt in de uitvoering van haar taken ondersteund door de verschillende werkgroepen en subwerkgroepen.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen neem dan contact met ons op via info@hmcraamsdonksveer.nl