Contributie

Op het moment dat u lid wordt van handbalvereniging Goodflooring-HMC bent u eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedraagt € 2,50. Daarnaast dient u maandelijks contributie te betalen.  De volgende contributiebedragen zijn van toepassing:

CategorieBedrag per maandBedrag per kwartaal
Senior€ 20,10€ 60,30
A-jeugd€ 15,75€ 47,25
B-jeugd€ 15,75€ 47,25
C-jeugd€ 13,15€ 39,45
D-jeugd€ 11,85€ 35,55
E-jeugd€ 11,85€ 35,55
F-jeugd€ 9,30€ 27,90
Recreant€ 8,00€ 24,00
Rustend lid€ 5,15€ 15,45

Om de administratie eenvoudig en duidelijk te houden willen wij graag de contributie via automatische incasso innen. Bij inschrijving ontvangt u dan ook een machtigingskaart die u samen met het inschrijvingsbewijs dient in te leveren. Voor vragen betreffende de contributie kunt u zich altijd wenden tot de penningmeester.

Ale extra aandachtspunt geldt dat er, bij het afmelden als lid, wordt gekeken naar het contributiebedrag dat u eventueel nog verschuldigd bent. Zoals in onze regels beschreven is een lid contributie verschuldigd tot en met het kwartaal waarin de afmelding heeft plaatsgevonden.  Bijvoorbeeld; wanneer je jezelf in februari 2016 hebt afgemeld, dan moet je het 1e kwartaal van 2016 nog contributie betalen.