Corona

Buiten sporten per 3 maart 2021


HMC verwacht van trainers/coaches/begeleiders dat zij onderstaande maatregelen naleven. Deze zijn gebaseerd op de landelijke geldende maatregelen. Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met meer dan twee personen samen buiten sporten op sportaccommodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar.

 


Sporten tot en met 26 jaar

 • Sporters tot en met 26 jaar mogen in teamverband op de sportaccommodatie sporten en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
 • Kinderen en jongeren tot en met 26 jaar kunnen onderlinge wedstrijdjes spelen met het team van de eigen vereniging
 • Personen met klachten blijven thuis
 • Publiek is niet toegestaan Ouders die kinderen komen halen/ brengen moeten deze bij de ingang afzetten en mogen het terrein niet betreden.

 


Sporten vanaf 27 jaar of ouder

 • Buiten mag alleen in tweetallen gesport worden.
 • De groep 27 jaar en ouder traint apart van de groep tot en met 26 jaar. Deze groep traint op een apart veld. Bijvoorbeeld de groep t/m 26 jaar op veld 1 en de groep 27 jaar en ouder op veld 2.
 • De afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter.
 • De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn, zodat er geen sprake is van groepsvorming.
 • Er is een duidelijk afbakening van de verschillende groepjes met tweetallen. Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk tweetal hoort. Dit kan bijvoorbeeld door het dragen van een eigen kleur shirtje, lintje of hesje per tweetal.
 • Zorgen dat de tweetallen zoveel mogelijk in een vaste samenstelling trainen.
 • De tweetallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.
 • Er mag niet afwisselend gegooid worden op de keepers. Ook al is de afstand meer dan 1,5 meter. Alleen de speler waar de keeper het tweetal mee vormt mag op de keeper gooien.
 • Om training te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal gaan, mits tenminste 1,5 meter afstand van ieder tweetal wordt gehouden.
 • Groepsinstructie aan meerdere tweetallen geven in één keer mag niet. Groepslessen/teamsport is niet toegestaan.

Veel gestelde vragen

Mag de kleedkamer gebruikt worden voor het droog wegleggen van jassen en/of gebruik van het toilet?

De kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen. Dit om te voorkomen dat het in de nauwe gangen en ruimtes te druk wordt. Toiletgebruik is wel toegestaan. Dus als toiletten in kleedkamers zijn, mag de deur wel van het slot, maar voorkom drukte.

Moet er tijdens rustmomenten/drinkpauzes afstand worden gehouden?

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand 1,5 meter afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 jaar wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten/drinkpauzes. Houd je hier altijd aan!


Bronnen: