Opzeggen als lid

Dit gebeurt niet altijd correct en daarom leidt dit vaak tot misverstanden. Daarom wil het bestuur nog eens aangeven wat hier de regels zijn.

  • Afmelden kan alleen bij degene die de ledenadministratie beheert. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
  • Het afmelden dient schriftelijk te gebeuren. Voor wat betreft de contributieheffing is bepaald, dat de contributie van het kwartaal waarin men afmeldt nog betaald moet worden.
  • Meldt men dus bijvoorbeeld af op 3 oktober dan moet het vierde kwartaal nog betaald worden.

Tijdelijk afmelden als spelend lid.

Wanneer men langdurig geblesseerd is, kan men zich tijdelijk afmelden als spelend lid, omdat men niet mee kan doen met trainingen en wedstrijden. Dan gelden dezelfde regels als hierboven. Je betaalt de contributie van het kwartaal waarin je afmeldt, stopt daarna met het betalen van contributie en begint te betalen als je weer gaat spelen en trainen. Let wel: alleen afmelden voor de zomer- of wintercompetitie is niet toegestaan.

Een afmelding bij trainer of coach is niet geldig. Voor een duidelijke regeling is het noodzakelijk dat op een uniforme manier wordt afgemeld.

Alleen schriftelijke afmeldingen bij de ledenadministratie kunnen op een correcte manier afgehandeld worden.

Hierbij het formulier voor af te melden.