Organogram

Om een beetje inzicht te kunnen geven in het functioneren van het bestuur, de kascommissie en de verschillende werkgroepen binnen Goodflooring-H.M.C. Raamsdonksveer willen wij onze organisatie onder de loep nemen.

De organisatie van verenigingen zal per handbalvereniging verschillen. De organisatie is immers aangepast aan de belangen en de doelstellingen van de vereniging. Het spreekt voor zich dat grote verenigingen meer  en andere zaken te regelen hebben dan de minder grote verenigingen. De taken zullen dan ook minder  uitgesplitst zijn. Bij de minder grote vereniging zal veel ad hoc plaatsvinden, zullen minder mensen, helaas meerdere taken moeten uitvoeren. Met als gevolg een minder transparante en minder helder omschreven organisatiestructuur.

Het is van belang dat het voor onze leden duidelijk is waar ze terecht kunnen met hun vragen. Wij hebben dan ook getracht om onze organisatie hier zo helder mogelijk weg te zetten.

Organogram