Privacy policy

Privé!

Privacy policy

Bescherming persoonsgegevens
H.M.C. Raamsdonksveer houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. HMC vraagt bij inschrijving van het lidmaatschap uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres en uw bankrekeningnummer.

Dit alles om u te kunnen registreren bij onze vereniging, het Nederlands Handbal Verbond en voor de inning van de contributie die verbonden is aan het lidmaatschap. Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld. De website van de vereniging maakt geen gebruik van cookies.

Uw gegevens kunt u opvragen bij de ledenadministratie via: ledenadmin@hmcraamsdonksveer.nl

HMC Raamsdonksveer maakt gebruik van o.a. een nieuwsbrief voor communicatie  naar de leden.
HMC Raamsdonksveer behoudt zich het recht voor om deze privacy policy te allen tijde te wijzigen.

Author