Vertrouwenspersoon

Vertrouwd

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een door het bestuur aangewezen persoon binnen de vereniging bij wie men ongewenst of ontoelaatbaar ervaren gedrag, waaronder ook begrepen seksuele intimidatie en integriteitsinbreuken van welke aard dan ook kwijt kan. Meestal zijn dit persoonlijke problemen die men niet met de direct betrokken persoon (en) of werkgroep(en) kan en wil bespreken.

De vertrouwenspersoon neemt de regelgeving ten aanzien van het kennisnemen van misdrijven in acht. Indien een vertrouwenspersoon in de uitoefening van haar/zijn taak kennis neemt van strafbare feiten, probeert zij/hij de betrokkene tot inzicht te brengen tot aangifte te doen bij het bevoegde gezag. Pas in de tweede instantie, als betrokkene volhardt in zijn weigering van het strafbare feit melding te maken, doet de vertrouwenspersoon, net als ieder ander, melding van het strafbare feit aan het bevoegde gezag.

 

Author