Werkgroep beheer-sponsoring

Wat doet de werkgroep Beheer-Sponsoring binnen onze vereniging?

De werkgroep beheer is verantwoordelijk voor het toezicht houden en het beheren van, de zorg en verantwoording van de eigendommen van derden en onze vereniging. Daarnaast is deze werkgroep verantwoordelijk voor alles wat met sponsoring te maken heeft.

De werkgroep Beheer-Sponsoring is onderverdeeld in 4 subwerkgroepen:

1. Kantinebeheer
De groep kantinebeheer is verantwoordelijk voor de kantinebezetting en zet zich er voor in om alles, wat met het kantinegebeuren te maken heeft in goede banen te leiden.

2. Accommodatiebeheer
Deze groep onderhoudt onze gebouwen op alle vlakken zoals sloten van deuren, schilderwerk en alles wat verder aan reparatie of vervanging toe is. Ook onderhouden zij contact met de gemeente over de velden en de omgeving van de velden om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

3. Materialenbeheer
De materialenbeheerder is verantwoordelijk om de aanwezige voorraad aan materialen kwalitatief en kwantitatief te beheren. Hieronder verstaan we het evalueren van de voorraad en het voorbereiden van eventuele bestellingen.

4. Sponsoring
Het doel van deze groep is gelden of diensten te werven door middel van het opbouwen en het beheren van een netwerk van sponsors en/of toekomstige sponsoren.

Het e-mail adres voor deze groep is: info@hmcraamsdonksveer.nl