Werkgroep jeugdzaken

Wat doet de werkgroep Jeugdzaken binnen onze vereniging?
De werkgroep Jeugdzaken zorgt ervoor dat alle jeugdleden van Goodflooring-HMC (tot 18 jaar) kunnen trainen en/of spelen op zijn of haar niveau en onder de meest optimale omstandigheden.

De werkgroep Jeugdzaken is onderverdeeld in 5 sub-werkgroepen:

 1. Technisch beleidsplan/jeugdplan/opleidingsplan
  Handbalvereniging Goodflooring-H.M.C. wil alle leden de kansen en mogelijkheden bieden om een goede
  opleiding te kunnen doorlopen vanaf het moment dat men lid wordt van de vereniging. Hiertoe is een
  gedegen jeugdplan/opleidingsplan opgesteld wat de basis moet zijn voor de optimale ontwikkeling binnen
  de mogelijkheden van het individu.
 2. Trainingen/trainers
  Deze groep zoekt naar de juiste, vakbekwame trainers, coaches en begeleiders. In samenspraak met deze trainers wordt het jeugdplan/opleidingsplan regelmatig geëvalueerd. Daarbij concentreert deze groep zich zowel op wedstrijdsport als op de recreatiesport.
 3. Teams
  Deze sub-werkgroep is het eerste aanspreekpunt, na de trainers, coaches en begeleiders voor de teams. Dit onderdeel is onderverdeeld in een jongens- en een meisjeskant. De personen die deze functie gaan uitvoeren zijn regelmatig aanwezig bij trainingen en wedstrijden. Hiernaast communiceren zij met de trainers of de randvoorwaarden voor een degelijke trainingsaanpak voldoende zijn.
 4. Wedstrijden/competities/bekerwedstrijden
  Bij de teamindelingen voor de competitie wordt gestreefd naar een goede opbouw van het aantal teams, verspreid over alle beschikbare klassen. Hierbij wordt terdege rekening gehouden met o.a. leeftijd, talent, beschikbaarheid, maar vooral ook spelplezier
 5. Scheidsrechters
  Deze groep de indeling van de scheidsrechters die voor onze vereniging de jeugdwedstrijden fluiten. Deze groep is ook het aanspreekpunt voor onze scheidsrechters.


Voor welke zaken/vragen kan men bij de werkgroep Jeugdzaken terecht?
Iedereen die wat voor vraag dan ook op (handbal)gebied heeft betreffende de jeugd (tot 18 jaar), mag ons altijd aanspreken. Komen wij er niet uit dan zorgen wij in ieder geval dat de vraag bij de juiste persoon of werkgroep terecht komt.

Hoe kunnen onze leden in contact komen met de werkgroep Jeugdzaken?
De leden van de werkgroep Jeugdzaken zijn te bereiken via werkgroepjeugd@hmcraamsdonksveer.nl