Werkgroep p.r. en werving

Wat doet de werkgroep P.R. en Werving binnen onze vereniging?
P.R., werving en selectie, ook wel Recruitment genoemd, verwijst naar het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor leden, vrijwilligers en/of sponsoren, in lijn met de doelstellingen van onze vereniging. Een goed werving- en selectieproces zijn strategisch belangrijk voor onze vereniging want het heeft een directe impact op het voortbestaan van onze vereniging.

De werkgroep P.R. en Werving is onderverdeeld in 3 sub-werkgroepen:

1. P.R/Communicatie/Website
Het doel van PR is vooral de berichtgeving vanuit het bestuur, maar ook vanuit andere onderdelen van de vereniging naar de leden toe. Hiertoe wordt gebruik maakt van alle (digitale) communicatiemiddelen. Daarnaast is erg belangrijk voor de vereniging dat we via de media naar buiten treden als vereniging om de vereniging te profileren en belangstellenden voor de vereniging te interesseren.

De website heeft als doel om onze leden en overige bezoekers actuele en bruikbare informatie te verstrekken over onze vereniging, mensen in contact te brengen met elkaar of het doorwijzen naar andere internetpagina’s. Daarbij is van groot belang dat het bezoeken van de website “de moeite waard is”.

2. Clubblad
Het belangrijkste doel van het clubblad is om allerlei clubinformatie te verstrekken aan in hoofdzaak de eigen leden. Daarnaast moet het clubblad een visitekaartje van onze vereniging zijn. Om het clubblad te kunnen realiseren zijn er advertenties in opgenomen. Het beheer en de werving van de advertenties ligt in handen van de sub-werkgroep Sponsoring.

Het e-mail adres voor het clubblad is: hutspot@hmcraamsdonksveer.nl

3. Leden/vrijwilligers
Iedere (sport)vereniging wordt elk jaar geconfronteerd met leden die opzeggen. Wanneer een vereniging deze opzeggers niet weet te compenseren met nieuwe leden, dan zal het totaal aantal leden dalen. Een situatie die bij veel (sport)verenigingen actueel is.

Deze groep heeft tot doel voor wat betreft de leden en ledenwerving :

  • het planmatig werven en behouden van leden;
  • nieuwe leden checken inzake het aantal gratis te volgen trainingen;
  • onderzoeken van redenen waarom leden afhaken

Deze groep heeft tot doel voor wat betreft de vrijwilligers:

  • het planmatig werven en behouden van vrijwilligers;
  • het maken van duidelijke afspraken met vrijwilligers m.b.t. hun werkzaamheden en legt deze zoveel mogelijk schriftelijk vast;
  • bij de taakverdeling zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de competenties, wensen en motieven van de vrijwilligers;
  • coördineren van de introductie van nieuwe vrijwilligers;
  • begeleiding en deskundigheidsbevordering van bestaande kaderleden;
  • belangenbehartiging van de vrijwilligers (waardering, verzekering e.d.);
  • onderzoeken van redenen waarom vrijwilligers afhaken.

Het e-mail adres voor deze groep is: info@hmcraamsdonksveer.nl